Radek Hora

člen místní rady
zastupitel města
člen regionální rozhodčí komise