Eva Kaufmanová

místostarostka města
členka oblastní rady