Jan Skopeček, předseda místního sdružení

ODS sídlo