Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Bartovský

předseda místního sdružení

Lucie Mamurovová

místopředsedkyně místního sdružení

Jan Mazač

pokladník místního sdružení

Jindřich Mika

člen místní rady

Igor Němec

člen místní rady

Jáchym Vrecion

člen místní rady