6. dubna 2018

Nový most: levnější řešení s maximální životností

Libeňský most je desítky let zanedbávaná stavba, dnes v havarijním stavu a na hraně životnosti. Názor na jeho další osud rozděluje veřejnost nejen na Praze 7. Zastánci jeho komplexní rekonstrukce považují za důležité zachovat historickou paměť a architektonickou hodnotu. Obhájci vybudování nového mostu naproti tomu kladou důraz na dopravní funkčnost, maximální životnost a nákladovou efektivitu. Tento postoj zastává i ODS, která podporuje stavbu nového, architektonicky hodnotného mostu. Starou hodnotu je totiž možné nahradit hodnotou novou. 

Debatu, zda rekonstruovat nebo postavit nový most, znovuotevřelo nedávné rozhodnutí Ministerstva kultury nezařadit stavbu na seznam kulturních památek. Jako důvod ministerstvo uvedlo, že „památková hodnota obou klíčových částí soumostí – mostu přes řeku a mostu inundačního, by nezbytnou rekonstrukcí značně utrpěla“. Jak upřesňuje expertní zpráva Kloknerova ústavu ČVÚT z ledna 2018, při radikální rekonstrukci by bylo nutné zcela odstranit a nahradit minimálně 50 % objemu konstrukcí celého mostu a také použít neoriginální technologická řešení.

Druhý důležitý argument pochází opět z expertních závěrů Kloknerova ústavu: „Životnost a trvanlivost mostu požadovanou aktuálně platnými standardy (návrhová hodnota 100 let) pro stavby pozemních komunikací lze dosáhnout pouze stavbou zcela nového mostu“. Jinými slovy, rekonstruovaný most nebude odpovídat aktuálním stavebním normám.

Životnost opravené konstrukce může být 20, ale i 50 let, nicméně nikdy se nevyrovná konstrukci nové. Z hlediska dosažitelné životnosti tedy bude nový most pro město vždy podstatně levnější. Nižší náklady si vyžádá také jeho údržba, protože rekonstruovaný most by bylo nutné průběžně monitorovat. Neméně důležitý je i fakt, který zmínil ředitel Kloknerova ústavu doc. Kolísko při nedávné debatě o budoucnosti mostu, že v České republice se doposud nerealizovala žádná tak radikální rekonstrukce, jaká by byla potřeba v případě Libeňského mostu. Řada neočekávaných problémů a vícenákladů by se tedy projevilo až v průběhu opravy, která by se kvůli tomu mohla výrazně prodražit a také prodloužit. I proto podporuje ODS řešení, které bude maximálně spolehlivé, trvanlivé a úsporné pro veřejné rozpočty.

 

Tomáš Bartovský,

člen Oblastní rady ODS Praha 7