Parkování a ochrana zeleně na Moravském předměstí – východ
16. května 2021

Jaroslav Filip: Parkování a ochrana zeleně na Moravském předměstí – východ

Uvědomuji si potřebu obyvatel Moravského předměstí – východ zaparkovat svá vozidla, ale stejně tak chápu ekonomickou náročnost, která je s výstavbou parkovacích domů spojena. Sídliště, které se na MP-V nacházejí, byla vystavěna v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, kdy z pohledu tehdejší doby a norem bylo parkovacích míst vyčleněno dostatek.

Vzhledem k pokroku a zlepšení ekonomické situace obyvatel našeho města není současná parkovací kapacita na sídlištích samozřejmě dostatečná. Proto jsem po zvážení a zjištění objektivních parametrů této nelehké situace přednesl návrhy částečného řešení na setkání zástupců komise místní samosprávy s vedením města, které se konalo 5. 5. 2021.

Jednou z možností je využití stávajícího jízdního pruhu na méně frekventované čtyřproudové (sic!) komunikaci v ulici Milady Horákové. Je tedy nasnadě využít pravého pruhu pro dočasné legální parkování vozidel obyvatel z přilehlých panelových domů, kteří by tak nebyli nuceni protiprávně parkovat svá vozidla na travním povrchu, kdy dochází k jeho devastaci. Hledání kompromisu mezi potřebami obyvatel a ochrannou zeleně je vždy náročně, ale toto řešení se jeví jako velmi schůdné.

Proto jsem na této schůzce inicioval zahájení činnosti realizace celého poměrně jednoduchého projektu, který navíc není ekonomicky příliš nákladný. Nyní je však nutno vyčkat na kladné stanovisko autorizovaného dopravního projektanta, zpracování projektu, vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR a poté na realizaci od Technických služeb města Hradce Králové. Technické služby jsou připraveny a schopny provést celý projekt téměř okamžitě a s největším možným nasazením.

Snahou celé komise i mne jako jejího člena je aktivní a dlouhodobé hledání možností navýšení parkovacích kapacit v naší lokalitě. Mnohdy je to značné „martýrium“, ale věřím, že vždy je možné najít schůdné řešení parkování s důrazem na ochranu travnatých ploch a dřevin.

Jaroslav Filip, člen komise místní samosprávy

Jaroslav Filip

Jaroslav Filip

místopředseda kulturní komise
člen finančního výboru města Hradce Králové

Více o autorovi