Hospodaření města a jeho budoucnost
2. října 2018

Jaroslav Filip: Hospodaření města a jeho budoucnost

Před deseti lety činily kapitálové investiční výdaje (tedy volné prostředky určené na výstavbu, velké opravy a jiné) našeho města téměř trojnásobek oproti současnosti, tj. 600 miliónů korun. Schválený rozpočet pro rok 2018 počítá pouze s částkou necelých 200 miliónů, ale již je to první ukazatel špatné ekonomické situace a to v době naprostého ekonomického vrcholu.

I ve firmách jsou roky ekonomicky různorodé, některý je lepší, některý horší. Investice jsou však základem a dobrým ukazatelem pro každé dobře prosperující město, firmu, ale i domácnost. V roce 2017 byly připraveny a alokovány finanční prostředky na investice ve výši téměř 800 miliónů korun. Byly určeny na rekonstrukci fotbalového stadiónu cca 400 mil., rekonstrukci ZUŠ Střezina cca 203 mil., lávku přes Labe cca 3 mil. a v neposlední řadě oprava havarijního stavu Velkého náměstí cca 7 mil. Moji hlavní otázkou je, kolik projektů z těchto alokovaných finančních prostředků bylo dokončeno za poslední volební období. Odpověď zní: Žádný!

Co mě však trápí a znepokojuje více je krátkodobý výhled na rozpočet našeho města. Vezmu-li v potaz dostupné informace, které zveřejňuje magistrát města Hradce Králové na svých webových stránkách, dostávám se k celkem jednoznačné odpovědi. Z odhadu ekonomického oddělení MMHK vyplývá, že v roce 2022 bude na investice určeno pouhých 80 mil. Kč. Jedná se o číslo, které mě jako občana města Hradce Králové znepokojuje. Tak s tím pojďme něco udělat. Musíme společně zapracovat na zlepšení finanční stability našeho města.

Jaroslav Filip

Jaroslav Filip

kandidát do komunálních voleb č. 5
předseda místního sdružení
člen oblastní rady
člen kulturní komise rady města Hradce Králové

Více o autorovi