Ing. Valentina Vaňková

Povolání: místostarostka
*1959

náměstí Dr. E. Beneše 555/6
702 00  Ostrava – Moravská Ostrava
CZ

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Již 35 let žiji v moravskoslezském kraji. Jsem absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze obor místní hospodářství a v tomto oboru pracuji téměř cely svůj profesní život. V současné době jsem zaměstnaná na magistrátu města Ostravy. Poznala jsem jako členka zastupitelstva městského obvodu, jak samospráva funguje/nefunguje. A mohu Vám říct, že se mi věru toto fungování/nefungování mnohdy nelíbí a snažím se, pokud to jen trochu jde, o změnu, byť i nepatrnou. Jak se říká, bez haléře není milión, tak i beze snahy se nic nezmění. Jako ekonom se zabývám především rozpočty a hospodařením s financemi.

Ráda se setkávám s lidmi a diskutuji o životě, práci i zábavě. Náš kraj nabízí tolik míst k podnikání, výletům a k volnočasovým aktivitám i k mnoho možností ke vzdělání.

Ráda cestuji nejen po světě, ale i po našem kraji. Jsou mnohá místa, která jsem ještě nestihla navštívit, ale několik jich mám docela oblíbených kam se ráda vracím, například Rýmařov a jeho okolí s Rešovskými vodopády, nebo Uhlířský vrch u Bruntálu. A také Osoblažsko s jeho úzkokolejkou a parní lokomotivou a nádherným zámkem ve Slezských Rudolticích.

Moravskoslezský kraj je stále vnímán jako kraj s doly a hutěmi, černý a ne příliš se rozvíjející. Opak je pravdou, je to kraj plný příležitostí i zeleně. Jen tak trochu spí. Pojďme jej tedy probudit. Již nastal čas. Náš kraj má obrovský potenciál především ve svých obyvatelích, disponuje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, dále možnostmi kvalifikované péče ve zdravotnictví, širokou nabídkou kvalitního školství, péče o malé děti (jesle, školky), širokou nabídku aktivit pro volný čas obyvatel, především rodin s dětmi, a sociálním zabezpečením seniorů.

Krajskou správu chceme budovat jako správu pro lidi. Chtěli bychom se zaměřit na poskytování co možná nejlepších podmínek v oblastech:

zaměstnanosti,

služeb a životního prostředí,

dopravy,

bydlení,

kvalifikačním růstu a vzdělávání občanů,

kulturního a sociálního rozvoje,

možností trávení volného času.
 
Chceme, aby byla krajská správa rovněž známá jako správa pro podnikání, a proto chceme vytvářet podnikatelsky příznivé, adaptabilní a dynamicky se rozvíjející prostředí pro:
  stávající podnikatele,
  nové technologie,
  přepravu a transport,
  hotelová a konferenční centra,
  aktivní turismus,
  kulturní a tvůrčí aktivity.

Aby mohl být tento rozvoj realizován, chceme se zaměřit především na:
  poskytování vysoké úrovně podpory v sociální oblasti a ve zdravotnictví,
  podnikatelsky přátelské prostředí a pravidla,
  důstojných podmínkách a rozmanitých možnostech bydlení
  zdravém a zeleném životním prostředí,
  širokou nabídkou kulturních akcí
  průhlednou a plánovanou správou kraje.

Přejeme si spravovat kraj v souladu se zájmy obyvatelské i podnikatelské komunity, prostřednictvím dialogu a zapojení aktivních obyvatel a podnikatelů, ale i zvýšením odpovědnosti za přijímaná rozhodnutí ze strany úřadu.

Proto se náš region nesmí spoléhat jen na pomoc zvenčí, na pomoc centrálních orgánů (vlády, parlamentu) či dokonce evropských institucí.

Každý by měl vzít svůj osud do svých rukou, že každý občan má svoji hodnotu, své nadání a měl by dostat šanci, aby toto své nadání mohl využít. Přinese to nakonec užitek všem. Je třeba najít a rozvinout naše regionální zvláštnosti - specifika a přednosti.

Chceme, aby krajská správa usilovala o nový image, založený na poskytnutí příležitostí nadaným lidem a na posilování alternativního průmyslu. Chceme přesvědčit všechny kolem, aby přehodnotili své názory na Moravskoslezský kraj a Ostravu, který dnes prezentujeme jako rozvíjející se region, kde žije mnoho vzdělaných a šikovných lidí, kde se organizují festivaly, konference a podobné akce, jejichž úkolem je vyhledávat mladé talenty.

V současné době nabízíme vizi jak rozvíjet náš kraj dál. Nechceme ponechat rozvoj svých měst a celého regionu náhodě, ale spojeným úsilím orgánů místní správy, občanských sdružení, obchodní firem i drobných živnostníků chceme přispět k harmonickému rozvoji našeho regionu.