Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petra Škopová

předsedkyně místního sdružení

Filip Kaška

místopředseda místního sdružení

Šárka Hermanová

pokladnice místního sdružení