4. října 2018

Václav Řehoř: Hradec Králové potřebuje nový impuls k životu

Hradec Králové je velmi pěkné město, plné zeleně a vcelku stále ještě funkčního a logického urbanismu. Nemohu se však posledních několik let zbavit dojmu, že město Hradec Králové se ekonomicky zadýchává až běda.

Pokud si přiblížíme základní ekonomickou strukturu v Hradci Králové, tak zjistíme, že je sice administrativním a kulturním centrem splňujícím parametry krajské metropole, ovšem toto není opřeno tolik o výrobní a obchodní rozvoj, nýbrž tento status quo je udržován koncentrací veřejných institucí (od příslušných úřadů, kulturního vyžití až po Fakultní nemocnici). To, co však zjevně městu chybí je širší záběr nabídky práce v soukromém sektoru. Přitom ekonomika jakéhokoli města a bohatství jeho občanů bylo odpradávna určováno rozsahem výroby a obchodní směny. Tedy jinými slovy s vyšším obratem finančních prostředků koncentrujících se do výrobně-obchodní metropole se zvyšuje objem peněz v ekonomice města a tím i životní úroveň jeho obyvatel. Toto však v současné době v Hradci Králové je naplněno spíše mírně, než abychom se bavili o rostoucím a prosperujícím městě připraveném na výzvy následujících let.

Přitom urbanisticky je město Hradec Králové řešeno velmi dobře a má tedy solidní základ pro potenciální růst a rozvoj. Zároveň není příliš nutné, aby takový rozvoj byl zásadně překotný, nepromyšlený, tedy celkově nepřirozený. Současná moderní ekonomika dává rozsáhlé možnosti využití různých segmentů ekonomiky a s tím souvisejících investic. Nejdříve je však vhodné podívat se na strukturu vzdělání, které ve městě máme. Ohledně nabídky středního školství lze konstatovat, že zde máme velmi solidní výběr od humanitně zaměřených škol, až po technické obory, včetně slušného pokrytí oborů pro segment služeb. U vysokého školství se však již záběr zužuje, kdy tento je zaměřen zejména na humanitní obory, přičemž však nejvýraznější studijní obory jsou lékařství a farmacie.

Pro další rozvoj města a Hradce Králové je tedy více, než vhodné lákat do města investice takové, které budou navazovat na vzdělanostně-pracovní potenciál místního trhu práce. Jinými slovy je zřejmé, že optimální posilou pracovního trhu v Hradci Králové jsou sektory finančnictví (zejména zaměřeného na banky), informační technologie (zejména zaměřeného na tvorbu a vývoj software) a farmaceutického průmyslu (zejména zaměřeného na výzkum, vývoj a případně i výrobu). Tyto sektory totiž dokáží udržet ve městě mladé lidi, kteří zde tyto obory studují, a to zejména s odkazem na skutečnost, že město Hradec Králové je jedním z nejrychleji stárnoucích v celé ČR. Navíc tyto sektory ekonomiky nejsou zásadní pro případnou změnu kvality života ve městě (včetně životního prostředí) a zároveň jsou velmi dobře finančně ohodnoceny. Čím více takovýchto pracovních příležitostí bude přibývat, tím více obyvatel města bude mít možnost pracovat za vyšší příjem, než je tomu nyní, a tím více se bude posilovat množství peněz v městské ekonomice a o to více se budou rozvíjet navazující služby a vrátí se do Hradce Králové opět život.

K výše uvedenému je však zapotřebí zahájit proaktivní a systematickou investiční činnost s cíleným získáváním potenciálních investorů ve výše uvedených segmentech ekonomiky. Poté bychom mohli alespoň zbrzdit odliv mladých lidí do jiných měst jako je Praha, či Brno a naopak sem lákat nové studenty z celého kraje, kteří by ve městě zůstali Bydlet, pracovat, a žít.

 

Mgr. Václav Řehoř
předseda ODS Hradec Králové
kandidát č. 37 do komunálních voleb v Hradci Králové 2018
1. místopředseda ODS Královéhradeckého regionu
radní Královéhradeckého kraje pro investice a majetek

Více o autorovi