Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Lukáš Novák

předseda místního sdružení

Pavel Boštík

místopředseda místního sdružení

Pavel Wetter

místopředseda místního sdružení

Alena Džbánková

pokladnice místního sdružení

Alena Červinková

členka místní rady

Petr Fila

člen místní rady

Ladislav Könyü

člen místní rady