Pavel Wetter

místopředseda místního sdružení
zastupitel města
člen oblastní rady