Budeme spolupracovat s každým, kdo má snahu, zájem a ochotu pracovat ve prospěch obce
17. září 2018

Miroslav Čížek: Budeme spolupracovat s každým, kdo má snahu, zájem a ochotu pracovat ve prospěch obce

Ing. Miroslav Čížek

kandidát do zastupitelstva městské části Praha–Lipence

V komunální politice pracuji přes dvacet let. Znovu, a po čtyřech letech práce, předstupujeme před Vás s představou o dalším směřování Lipenců.

Z předchozích představ jsme většinu naplnili. Nezadlužujeme obec, neexperimentujeme, neslibujeme nereálné. Mnozí léta mluvili o tom, co by bylo třeba udělat. My jsme nemluvili, ale dělali.

I pro další roky víme jak a uděláme to. Spolehněte se.

 

 

Občanská demokratická strana

Naši kandidáti do zastupitelstva Praha–Lipence

1. Ing. Miroslav Čížek, 70 let,

stavební inženýr, zástupce starosty, člen ODS

2. Josef Růžička, 46 let,

soukromý podnikatel, člen zastupitelstva, člen ODS

3. Petr Váchal, 57 let,

hudebník – soukromý podnikatel

4. David Nešněra, 25 let, technický kontrolor

5. Bc. Kristýna Růžičková, 26 let,

studentka, členka ODS

6. Petr Čapek, 25 let, truhlář

7. Jan Kožíšek, 65 let, živnostník

8. František Schmitt, 68 let, projektant

9. Bc. Barbora Pavliňáková, 37 let,

zubní hygienistka

10. Aleš Kříž, 46 let, živnostník

11. Gabriela Šamonilová, 44 let,

státní zaměstnankyně

12. Ladislav Kožíšek, 67 let, živnostník

13. MUDr. Václav Pavliňák, 37 let, lékař

14. Stanislav Dvořák, 67 let, důchodce

15. Antonín Podsedník, 67 let, důchodce

 

Budeme spolupracovat s každým, kdo má snahu, zájem a ochotu pracovat ve prospěch obce.

 

 

Z našeho volebního programu 2018–2022

 • Prosadíme zpracování územní studie s cílem koncepčně dořešit dopravní spojení Lipenců s ostatními částmi Prahy.
 • Dokončíme přístavbu základní školy pro další rozvoj vzdělávání v Lipencích.
 • Zajistíme rozšíření kapacity mateřské školy její významnou dostavbou v centru Lipenců.
 • Zasadíme se o rozšíření městské hromadné dopravy do oblasti „horní“ části Lipenců.
 • Dohlédneme na urychlenou výstavbu nové čistírny odpadních vod s řešením havarijních stavů při přívalových deštích.
 • Podpoříme rozšíření splaškové kanalizace do dalších oblastí Lipenců.
 • Budeme pokračovat s obnovou místních komunikací a cest.
 • I nadále budeme podporovat rozumná a reálná protipovodňová opatření pro Dolní Černošice se zprůtočněním Lipanského potoka.
 • Udržíme dobře vybavenou zásahovou jednotku lipeneckých hasičů.
 • Jsme pro snížení zastavěných ploch v metropolitním plánu oproti současnému územnímu plánu.
 • Trvale budeme podporovat občanské spolky a sdružení pro práci s dětmi a mládeží.
 •  

Z programu Občanské demokratické strany pro hlavní město je namístě uvést zejména: moderní dopravu, pořádek a bezpečnost, méně byrokracie.

 

Co se hlavně podařilo uskutečnit z volebního programu 2014–2018

 • Rekonstrukce mateřské školy
 • Nástavba základní školy
 • Víceúčelové hřiště K Průhonu
 • Rozšíření městské dopravy do Dolních Černošic a Kazína
 • Oprava několika kilometrů místních komunikací
 • Výsadba více než dvou set nových stromů
 • Rozšíření hasičské zbrojnice
 • Zahájení přístavby základní školy
 • Zpracování dokumentace na dostavbu mateřské školy
Miroslav Čížek

Miroslav Čížek

lídr ODS pro volby do MČ Praha - Lipence
místostarosta MČ Praha - Lipence
předseda MS Lipence

Více o autorovi