Klikací rozpočet v Libčicích
5. srpna 2014

Jiří Sochor: Klikací rozpočet v Libčicích

Roční rozpočet v Libčicích je kolem 52 milionů korun, včetně rezervy, která v posledním roce činila necelých 8 milionů korun. Libčicím se dlouhodobě daří hospodařit s přebytkem nebo s vyrovnaným rozpočtem.

K rozumnému hospodaření přispívají i ti zastupitelé, kteří jsou protiváhou jednobarevného vedení města sdružením Liběhrad. Z logiky věci se nám ne vždy podaří náš, v zastupitelstvu menšinový, názor prosadit, ovšem přinejmenším občas přimějeme vedení města alespoň ještě jednou promyslet své myšlenky.

Příkladem může být zvažovaná koupě kulturního domu, která by městskou kasu přišla na 14 milionů korun, což osobně považuji za špatnou investici. Město nakonec kulturák nekoupilo. Opačným případem, kdy vedení města odmítlo vyslyšet naše připomínky, může být rekonstrukce základní umělecké školy. Její budova a přilehlý parčík jsou vlastně malým libčickým zámečkem, ale její rekonstrukce neproběhla podle mého názoru právě citlivě. Chtěli jsme nechat zpracovat architektonický projekt a na jeho základě požádat o dotaci, která by kvalitnější rekonstrukci zaplatila, aby celou akci nemusel táhnout městský rozpočet.

To jsou jen dva příklady. V každém případě jsem přesvědčený, že hospodaření radnice je potřeba víc otevřít. Koneckonců, peníze v rozpočtu nejsou peníze žádného vedení města, ale peníze všech občanů. Proto budeme, mimo jiné, prosazovat, aby na www.libcice.cz byl klikací rozpočet, aby si kdokoli mohl svobodně na internetu najít, kolik stála ta která nová silnice nebo kanalizace, jaké byly náklady na konkrétní opravu nebo jaké má město příjmy a z čeho.

Jiří Sochor

Jiří Sochor

zastupitel
místopředseda místního sdružení

Více o autorovi