Záznam jednání zastupitelstva na webu není. A nebude.
16. března 2014

Jiří Sochor: Záznam jednání zastupitelstva na webu není. A nebude.

Záznam z jednání zastupitelstva na internetu není a ani nebude – to je výsledek jednání posledního zastupitelstva města. Během projednávání úprav rozpočtu jsem navrhnul zařadit položku „pořízení audiovizuální techniky pro záznam, přenos a archivaci jednání zastupitelstva“.

Jednoduše jsem navrhoval pořídit kameru a mikrofony, aby šlo vysílat jednání zastupitelstva online přes Stream.cz nebo přes YouTube.com, kde by následně byl záznam kdykoli komukoli volně dostupný. Už poněkolikáté byl tento návrh přehlasován v poměru osm ku sedmi – pro vysílání byli zastupitelé ODS a TOP09, naopak proti byli zastupitelé Liběhradu.

Poprvé jsem vysílání zastupitelstva přes internet navrhoval už na druhém zasedání zastupitelstva. Ostatně jsme tento bod měli ve volebním programu. Liběhrad ovšem zatím vždy takovou myšlenku přehlasoval. Pravda, pravidla pro vysílání zastupitelstev mohla v roce 2010 ještě vypadat nejasně. Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) byl spíše proti. Což nicméně vůbec neznamenalo, že by některá města a obce už v té době jednání zastupitelstva nevysílala. S postupem času ÚOOÚ na základě nejméně tří rozhodnutí soudu změnil názor. Soudy zcela jasně konstatovaly, že jednání zastupitelstva jsou veřejná a je možné je jak online vysílat, tak i archivovat, aby k videu a zvuku měl přes internet přístup kdykoli a kdokoli. Naposled kupříkladu Praha 11 oznámila, že v letošním roce po vyjasnění postoje ÚOOÚ vysílání zastupitelstva obnovuje.

Doposud se zastupitelé Liběhradu odvolávali na to, že existují právní překážky, pro které není možné zastupitelstvo vysílat. Vzhledem k tomu, že tyto právní překážky, jakkoli už předtím byly sporné, jednoznačně padly, jsem na posledním zastupitelstvu možnost vysílat jednání po internetu znovu navrhl. Dodávám, že jsem navrhoval investici ve výši 25.000 Kč, přičemž jsem počítal s tím, že v této částce je rezerva a ve výsledku se utratí míň.

Nakonec jsme pro vysílání zastupitelstva po internetu hlasovali zastupitelé za ODS a za TOP 09. To je sedm lidí. Liběhrad většinou svých osmi hlasů přenos zastupitelstva odmítl. Je to rozhodnutí, které konstantně nechápu, nicméně stále jsem přesvědčený o tom, že by jednání zastupitelstva na internetu být mělo, aby se kdokoli mohl jednoduše podívat, co se ve městě děje a kdo a jaká opatření prosazuje. Budu to navrhovat znovu.

Jiří Sochor

Jiří Sochor

místopředseda místního sdružení
zastupitel

Více o autorovi