Miloslav Poddaný

předseda místního sdružení
pověřený pokladník
zastupitel obce

Požárníků 180
273 01  Lhota
Požárníků 180
273 01  Lhota