Bc. Daniela Hudečková

místopředsedkyně místního sdružení
pověřená pokladnice