Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Hudeček

předseda místního sdružení

Ludmila Kromková

místopředsedkyně místního sdružení

Jiří Hudeček

pokladník místního sdružení

Václav Hodek

člen místní rady

Daniela Hudečková

členka místní rady