Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Hudeček

předseda místního sdružení

Daniela Hudečková

místopředsedkyně místního sdružení

Ludmila Kromková

místopředsedkyně místního sdružení

Ludmila Jindrová

členka místní rady

Petr Ostatek

člen místní rady