Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Vodka

předseda místního sdružení

Petr Pernica

místopředseda místního sdružení

Petr Bracek

pokladník místního sdružení

Michal Peřinka

člen místní rady

Oldřich Štarha

člen místní rady