Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Vodka

předseda místního sdružení

Oldřich Štarha

místopředseda místního sdružení

Karel Cholek

pokladník místního sdružení

Miroslav Novotný

člen místní rady

Jan Sedláček

člen místní rady