Ing. Pavel Václavík

místopředseda místního sdružení