5. srpna 2022

Volební program Občanské demokratické strany pro komunální volby do Zastupitelstva města Krupka

DÁME MĚSTO DO POŘÁDKU!

Nepotřebujeme „městská korýtka". Všichni máme slušné zaměstnání a práce nad hlavu. Přesto chceme vyměnit současné vedení našeho města, které je symbolem nekalých praktik. Chceme, aby život obyvatel města Krupky a zejména našich dětí měl budoucnost a Krupka se stala dobrou adresou.


Jak to uděláme? - čistě - udržitelně — efektivně

Hlavní body volebního programu:

Sport, kultura a volný čas

 •  cílená a profesionální podpora klubů a zájmových skupin
 • maximální využití sportovišť a komunitního centra Olympie
 • převzetí lyžařského areálu Komáří Vížka
 • zabezpečené venkovní hřiště a tělocvičny
 • udržované vycházkové trasy, cyklotrasy, zimní běžecké trasy

Ekologie, zeleň a turismus

 • klidové a odpočinkové zóny
 • vyhrazené zóny pro venčení psů
 • podpora obnovitelných a ekologických zdrojů energie
 • lepší správa památek a turistických cílů, využít potenciálu statusu UNESCO
 • vybudování sítě veřejných toalet v blízkosti parků a památek
 • podpora oprav všech objektů ve městě
 • rozšířit přeshranič ní spolupráci s okolními městy
 • podpora zadržování vody v krajině

Městský úřad, město Krupka

 • důstojné zasedání zastupitelstva
 • revize počtu komisí a jejich členů
 • včas schválený vyrovnaný rozpočet
 • o zásadních rozhodnutích rozhodovat referendem
 • prodej majetku aukcí (žádné pochybné obálkové metody)
 • podpora a udržení občanské vybavenosti jako je dostupná lékařská péče, lékárny apod.
 • veřejná konzumace alkoholu patří do hospody, né na ulici
 • důslednější dohled městské policie nad dodržováním pořádku a sousedských vztahů

z toho vyplývá jaké chceme město:

 • město pro rodinu
 • město čisté a hezké
 • město komunitní

Dosud se nekontrolovaně utrácelo a nemyslelo na budoucnost. Dejte nám důvěru, spolu to dáme do pořádku.