Pavel Bystrianský

Povolání: důchodce
*1955

Politická příslušnost: BEZPP