4. dubna 2016

Tisková zpráva brněnské ODS

Brněnská ODS se nadále podílí na projektu JKC, odmítá využití zábrdovických lázní spolkem KPCH a požaduje vyvození důsledků z nezákonného průběhu zakázky na časopis KAM

Je dobře, že kulturní politika města Brna v některých směrech navazuje na minulá období. Projekt Janáčkova kulturního centra, zahájený v letech 2013-2014, úspěšně pokračuje i nyní za přímé účasti představitelů brněnské ODS. V jiných aktivitách však město a jeho vedení podporu ODS nemá. Za problematický považujeme způsob prováděním stavebních úprav v rámci Kreativního centra, bývalé Káznice, za nepřijatelné pak předání bývalých zábrdovických lázní spolku Kulturou proti chátrání a také privatizaci měsíčníku KAM hnutím Žít Brno.

Práce na JKC pokračují

ODS vznik nového koncertního sálu vždy podporovala, konec konců prvotní myšlenku Janáčkova kulturního centra přinesli primátoři zvolení za ODS. V minulém volebním období byly zahájeny práce na I. etapě stavby a bylo získáno územní rozhodnutí i pro 2. etapu, což tento projekt významně posunulo vpřed. Bez ohledu na politickou situaci na radnici, i nadále podporujeme tento projekt, mimo jiné i tím, že člen oblastní rady ODS Brno-město Ing. Stanislav Michalík, je vedoucím projektového týmu JKC.

 

„Aktuálně probíhá příprava Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem kultury ČR, Jihomoravským krajem a městem Brnem na spolufinancování tohoto projektu. Projekt podporuje řada významných osobností společenského života. Mezi posledními, kteří připojili svůj podpis, je moderátor, herec a hudebník Marek Eben a světoznámý český dirigent Libor Pešek. To se stalo během právě uplynulého Velikonočního festivalu duchovní hudby,“ přiblížil současné kroky při přípravě JKC Stanislav Michalík.

 

Výpůjčka Městských lázní Zábrdovice neprůhlednému spolku KPCH

Brněnská ODS podporuje usnesení židenického zastupitelstva a má za to, že bezplatné poskytnutí objektu bývalých zábrdovických lázní nedávno založenému spolku není rozumným krokem. Nejen pro jeho neprůhlednost a pochybnosti, z jakých peněz hodlá deklarované opravy provádět, pokud by je vůbec prováděl, ale také s ohledem na plánovanou činnost a využití tohoto objektu.

„Město Brno, jako vlastník objektu, by mělo jasně říci, zda je rekonstrukce tohoto památkově chráněného objektu, funkcionalistické stavby Bohuslava Fuchse, pro něj prioritou a pokud ano, kdy bude městem provedena. Pokud prioritou není, jak potom s tímto objektem smysluplně a s péčí řádného hospodáře naloží,“ konstatoval Roman Vašina, zastupitel za ODS v Brně-Židenicích.

 Držet ve vlastnictví města majetek, ať už nevyužívané budovy nebo například chátrající bytové domy, neopravovat ho a z nouze jej předávat k využívání spolkům jako KPCH je nepřijatelné.

 

Zmanipulovaná veřejná zakázka na časopis KAM

Jak již vyšlo najevo, veřejná zakázka na vydávání měsíčníku KAM proběhla nezákonně a vykazuje rysy jejího zmanipulování. I přes porušení zákonů zatím nevíme, zda již vedení TIC, příspěvkové organizace města jako zadavatel tuto zakázku zrušil a uzavřenou smlouvu s nezákonně vybraným uchazečem ukončil.

Kromě toho, že ve výběrové komisi na tuto zakázku byla předsedkyně hnutí Žít Brno paní Antonová, takřka celou redakční radu tohoto časopisu obsadili členové či sympatizanti tohoto hnutí, jmenovitě:

Barbora Antonová  - předsedkyně Žít Brno, členka výběrové komise

Karla Hofmannová - Žít Brno, politička, zastupitelka města za toto hnutí

Michal Kašpárek - Žít Brno, vlastník domény (webových stránek) tohoto hnutí

Pavla Spurná - kandidátka Strany zelených v komunálních volbách, po nich asistentkou náměstka primátora za Žít Brno Matěje Hollana

 

Kromě uvedených jsou členy redakční rady také Jana Janulíková - ředitelka TIC a David Tieku - šéfredaktor KAM, uchazeč ve veřejné zakázce v rámci společnosti Pocket Media, který účelově založil firmu psanou na svou manželku pro tuto zakázku.

 

„Jestliže Žít Brno vždy poukazovalo na svou snahu o maximálně otevřenost a transparentnost všeho, je s tím tato kauza v přímém rozporu. Přiklepnutí veřejné zakázky účelově založené firmě, bez referencí a navíc s horší cenovou nabídkou než u jiných uchazečů, je nejen porušením zákonů, ale i zajímavou ukázkou toho, jak si předsedkyně tohoto hnutí Antonová vykládá hospodaření s veřejnými prostředky“, uvedl předseda brněnské ODS Libor Šťástka.  

Jediným výsledkem této kauzy je zatím vyhození právníka TIC, který se stal obětním beránkem politiků. I nadále se budeme ptát, kdo nese za nezákonný průběh a výsledek veřejné zakázky zodpovědnost a zda nevznikla městu uzavřením smlouvy škoda a někomu jinému naopak neoprávněný prospěch. 

 

Mgr. Libor Šťástka

předseda OS ODS Brno-město

Štítky:
tisková zpráva