Jan Svatoš

místopředseda místního sdružení
zastupitel města