Petr Čulík

pokladník místního sdružení
zastupitel města