Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Kopečný

předseda místního sdružení

Martin Švidrnoch

místopředseda místního sdružení

Jana Machová

pokladnice místního sdružení

Zdeněk Babinec

člen místní rady

Karel Dufek

člen místní rady