Ing. Miroslav Kopečný

předseda místního sdružení
zastupitel města

Štefániková 1163
742 21  Kopřivnice

Životopis

Je mi 58 let, bydlím v Kopřivnici, v současné době  starosta města. Jsem ženatý, s manželkou máme dospělého syna 27 a dceru 16 let.

Po dokončení VŠB – Hutnické fakulty jsem pracoval 11 let jako ekonom v podniku TATRA. V roce 1994 jsem dostal příležitost na městě a 7 let jsem zastával funkci vedoucího finančního odboru Městského úřadu v Kopřivnici. V letech 2001 až 2005 jsem se podílel na rozjezdu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako vedoucí Odboru regionálního rozvoje KÚ. Zkušenosti s přípravou prvního programovacího období a programů financovaných z fondů EU jsem pak využil na Ministerstvu pro místní rozvoj – regionálním pracovišti v Ostravě. Zde jsem od roku 2005 pracoval na řízení programu SROP a také na přípravě a realizaci IOP, kde jsem koordinoval realizaci projektů IPRM v kraji.

V roce 2010 jsem přijal funkci místostarosty a v roce 2014 jsem byl zvolen starostou Města Kopřivnice.

 

V ODS jsem od roku 2001 jako člen místního sdružení Kopřivnice. Od roku 2012 jsem zastával funkci místopředsedy a v roce 2014 jsem se stal předsedou MS. Od stejného data jsem také členem Oblastní rady ODS Nový Jičín.

Ve volném čase se věnuji aktivně sportu který se snažím podporovat i v rámci své práce na radnici.