Ing. Ivan Seiboth

zastupitel obce
předseda místního sdružení