Vítězslav Richter

starosta obce
místopředseda místního sdružení

Knovíz 15
274 01  Knovíz