Radlická radiála
20. března 2019

Jan Panenka: Radlická radiála

Minulý čtvrtek proběhla v sále zastupitelstva veřejná prezentace projektu Radlická radiála. Tento projekt, který má své příznivce i pár odpůrců, provází naši městskou část již léta a po krátké pauze během voleb se stal opět tématem.

Koncem loňského roku vyšla magistrátem objednaná, dopravně inženýrská studie pro oblast Barrandovský most – Dobříšská, kterou vypracovala Fakulta dopravní ČVUT. Proto na prezentaci byl pozván autor studie Ing. Bc. Petr Kumpošt Ph.D., aby veřejnost seznámil s výsledky zpracované studie. Tato studie se zabývá možnými dopady na intenzitu dopravy v zmiňovaných oblastech a dále popisuje měkká, ale i tvrdá opatření ke zmírnění následků spuštění Radlické radiály. Upozorňuje také na možné komplikace, pokud by nedošlo k doprovodným opatřením.

Na debatu byli také pozváni zástupci projektantů Radlické radiály ze společnosti Satra - Pudis Ing. Alexandr Butovič Ph.D. a Ing. Jan Vlček, kteří veřejnosti představili celou koncepci projektu Radlické radiály. Po prezentacích se dostalo i na otázky a odpovědi ze stran veřejnosti. Diskuze trvala až do pozdních nočních hodin

Na následující den v pátek bylo již svoláno mimořádné zasedání rady města k bodu „ Příprava realizace stavby Radlická radiála JZM- Smíchov, stavba č. 9567, veřejně prospěšná stavba, VPS 17/DK/5 (dále RR) podpora MČ Praha 5“. Pro tento bod jsem připravil a následně předložil Radě návrh usnesení, který již byl projednán koalicí na předchozích jednáních a schůzkách. Rada odsouhlasila znění a přijala usnesení dle předloženého návrhu. Toto usnesení dává jasný signál od MČ Prahy 5, že Radlická radiála zůstává prioritou dle slibů našim voličům a potvrzuje naše programové prohlášení.

Jan Panenka

Jan Panenka

předseda MS ODS Klamovka
kandidát ODS do ZMČ Praha 5

Více o autorovi