Otázka dopravy a parkování v Praze
20. září 2018

Jan Panenka: Otázka dopravy a parkování v Praze

(Pravá 5 ) Jedním z nejožehavějších témat v Praze se stala problematika dopravy a parkování. Je to téma, které rezonuje ve všech částech metropole již pěknou řádku let, ale odvahu se čelem postavit problému měla pouze ODS, která spustila projekt tunelu Blanka. V současné době si však již nikdo z nás nedovede představit Prahu bez tohoto tunelového komplexu. Od té doby se vedení magistrátu pod křídly primátorky Adriany Krnáčové (ANO) a radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) řídí heslem – „kdo nic nedělá, nic nezkazí.“

ODS chce zahájit dobudování pražského i městského okruhu a maximálně eliminovat veškeré případné obstrukce. Je nezbytné urychleně zadat přípravu projektové dokumentace k vyřešení křížení některých zatížených dopravních tepen, abychom zajistili jejich lepší průjezdnost (např. výjezd ze Strahovského tunelu na ulici Duškovu s Plzeňskou) a také vytvořit plán oprav mostů a ostatních dopravních staveb, aby se případné opravy realizovaly v předem plánovaném čase, kdy budou s předstihem známy náhradní trasy. Na tyto činnosti by měl dohlížet koordinátor výstavby dopravních staveb.                                                                                                                            

Parkování se musí řešit komplexně, tzn. že celoměstský systém parkování je závislý na mnoha dalších dílčích opatřeních. Samotné parkovací zóny nevyřeší parkování v Praze a problém se musí řešit centrálně v rámci MHMP. Problém jedné městské části nemůže být přesunut na sousední městskou část. Modré zóny nemají být další skrytou daní pro Pražany a rezidenti by neměli být omezováni. Proč by například Pražáci z Chuchle či Radotína, nemohli za lehce zvýšený poplatek využívat parkovací zóny? Ty nezohledňují ani potřeby Pražana, který bydlí v jedné městské části a ve druhé pracuje. ODS proto navrhuje sjednocení všech stávajících modrých zón v jednu s výjimkou historické části Prahy. Dalším opatřením je vybudování velkokapacitních parkovacích domů, které by byly schopny pojmout vozidla hlavně dojíždějících obyvatel ze středních Čech. Je potřeba navýšit výstavbu parkovacích domů, které by měly posílit parkovací kapacitu v místě pro Pražany. Multifunkční parkovací terminály a P+R parkoviště jsou budována jako odstavná v okrajových částech Prahy, kde je propojení s PID a je dobrá dopravní obslužnost do centra. Na Zličíně by měl být vybudován parkovací komplex Park House o kapacitě 4 200 automobilů, tím by se zásadně ulevilo příjezdovým komunikacím v Praze 5.

Veškerá tato opatření by měla být v úzké spolupráci se Středočeským krajem, jelikož je to hlavně pro občany dojíždějící. Čím méně aut v metropoli, tím lépe. Fungující doprava není možná bez fungujícího systému řízení za použití moderních technologií, aby byla průjezdnost zabezpečena i v dopravní špičce. Toto téma není možné uchopit pouze jedním článkem, ale věřím, že postupnými společnými kroky budeme jednou na dopravu v Praze hrdí.

Jan Panenka

Jan Panenka

předseda MS ODS Klamovka
kandidát ODS do ZMČ Praha 5

Více o autorovi