Kultura a památky v našem životě
19. září 2018

Michal Bednář: Kultura a památky v našem životě

(Pravá 5 ) Co pro nás znamená kultura a pamětihodnosti? Vnímám to jako možnost se při našem velmi rychlém způsobu života odreagovat, krátce zapomenout nebo mít možnost příjemně srovnávat. V rámci duchovně plného způsobu života bylo dříve, a pro řadu z nás i nadále, potřebou jít v neděli do kostela, svátečně se obléknout, sednout si na chvíli do lavice, poslouchat slova, hudbu, myslet si sám v sobě na vlastní věci a pak se po bohoslužbě před kostelem chvíli bavit se svými známými, přáteli.

Většina z nás je dnes každodenně přetížena povinnostmi nebo kvůli období svého života žije opuštěně, a i proto je kulturní vyžití nezastupitelné, včetně návštěvy pamětihodností. Tyto dvě entity, tj. kultura a pamětihodnosti, se vzájemně doplňují a propojují.

V rámci grantové komise MČ Praha 5 jsme opakovaně přispěli na restaurování kostela sv. Václava na Smíchově i kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, zde společně i s restaurováním barokní plastiky sv. J. Nepomuckého. Díky tomu máme stále možnost zajít na koncerty varhanní či brzy opět vánoční hudby nebo důvod vyrazit na krátkou vycházku s výstupem na zlíchovský kopec a podívat se na protější břeh Vltavy - stojí to za to. Spolupracujeme rovněž se Spolkem Malostranský hřbitov, Plzeňská ulice včetně původní ohradní zdi hřbitova v této oblasti je již opravená, a tak v letošním horkém létě byla možnost si příjemně posedět ve stínu a tichu vzrostlých korun stromů a restaurovaných plastik náhrobků…

I nedaleká osada Buďánka má již opět svoji vzrůstající perspektivu a místní obyvatelé se mohou scházet v objektu původní „mlékárny“ jako ve svém klubu. V září letošního roku začínáme po nezbytných přípravách restaurovat „Čínský pavilon“, součást zámečku Cibulka, který si MČ Praha 5 pronajala v r. 2017 od majitele za 1 Kč ročně na 20 let.

V rámci grantové politiky MČ Praha 5 jsme přispívali a budeme přispívat i nadále na renovaci fasád pamětihodností, význačných budov, revitalizaci domovních dveří, původních oken, a tak dnes při procházce po Janáčkově nábřeží uvidíte opět plně zrestaurovanou fresku s „kněžnou Libuší“.
A máme radost z barevnosti, ozdob a členitosti „nových“ fasád.

Podporujeme také Švandovo divadlo, naši pilotní scénu, a úzce s ním spolupracujeme. Je zde bohatá škála činoherních inscenací, nově možnost pantominy, ale rovněž i návštěvy koncertů. Já sám jsem byl na Vladimíru Mišíkovi a Etc včetně spolukoncertu Ivana Hlase.

Nově opět podporujeme divadlo Orfeus i kulturní akce ve Winternitzově vile na Malvazinkách či divadelní festival „Aréna“ bratří Formanů na smíchovské náplavce, v letohrádku Portheimka pak rovněž Muzeum skla. Milovníci jazzu mají svoji domovskou scénu v Jazz Docku na Janáčkově nábřeží s tematickými festivaly „American Spring“ v březnu až květnu a „Jazz On5“ na podzim každého roku – zde je již naše spolupráce zavedená a stálá.

Do budoucna chceme i nadále posilovat grantovou politiku pro památky a kulturní aktivity, ať již v podobě jednorázové akce, či celoročního charakteru. Osvědčilo se nám to všem velmi pozitivně.

Myslím si, že se máme i nadále na co těšit. Můžeme mít radost, že bydlíme na „naší“ Praze 5.

MUDr. Michal Bednář

MUDr. Michal Bednář

zastupitel MČ Praha 5
předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Více o autorovi