Jsem pro opravenou, bezpečnou a čistou Prahu 5
17. září 2018

Michal Bednář: Jsem pro opravenou, bezpečnou a čistou Prahu 5

Narodil jsem se Praze. Vystudoval gymnazium Na Zatlance, následně I. Lékařskou fakultu UK v Praze.

Po absolutoriu lékařské fakulty jsem se rozhodl pro obor chirurgie. Nejprve jsem pracoval na chirurgickém oddělení v nemocnici v Benešově u Prahy, následně na II. chirurgické klinice I. lékařské fakulty UK v Praze 2. V r. 1995 jsem otevřel privátní chirurgickou praxi v Praze 5. Svoje chirurgické znalosti si však trvale zdokonaluji i účastí na práci na chirurgické klinice FNKV v Praze 10, kde se pravidelně zapojuji do pohotovostních služeb, většinou 1x týdně.

Členem ODS jsem 18 let. V březnu 2014 jsem se stal zastupitelem MČ Praha 5 a od podzimu téhož roku jsem již zastupitelem celé funkční období. Mám rád kulturu a zajímám se o obnovu památek. Jsem proto od počátku volebního období i členem komise pro kulturu a obnovu památek MČ Praha 5. Předsedou této komise jsem od dubna 2016.

Jsem ženatý, mám 3 děti, syna a 2 dcery (29 let, 25 let a 18 let). Manželka je rovněž lékařkou, a tak máme možnost problematiku medicíny probírat společně i doma.

Mým celoživotním koníčkem je pak i obnova objektu v Praze 5, kde bydlím a mám ordinaci. V roce 2009 tento objekt dostal status nemovité kulturní památky.

Dalšími koníčky jsou pak i cestování, cyklistika a běžky.

MUDr. Michal Bednář

MUDr. Michal Bednář

zastupitel MČ Praha 5
předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Více o autorovi