Proč kandiduji za ODS opět v komunálních volbách na podzim 2018
19. července 2018

Michal Bednář: Proč kandiduji za ODS opět v komunálních volbách na podzim 2018

Od r. 2014 absolvuji poprvé celé období jako zastupitel za ODS v zastupitelstvu MČ Praha 5. Před tím jsem tuto fukci zastával jen krátce od března 2014 , po rezignaci předešlého zastupitele naší strany .

   Mohu potvrdit, že atmosféra v našem zastupiteském klubu byla a je přátelská, vztahy jsou velmi upřímné a vykazujeme i společně jednotu, která budí v ostatních zastupitelských klubech respekt. To se rovněž odráží i na výsledcích práce v současném zastupitelském období tj. v r. 2014 – 2018.

     V rámci komise pro kulturu a obnovu památek, jejímž jsem členem po celé funkční období a v současnosti předsedou od IV/ 2016, se nám podařilo prosadit řadu témat pro náš většinou pracovní a všední život:

  • restaurování sv. J. Nepomuka na Zlíchově – barokní sochy z r.1860 cca , zapomenuté a citelně poškozené , se ztrátou i některých partií svého celku.
  • přispět k plánované realizaci revitalizace  “ Čínského pavilonu „  poblíž usedlosti Cibulka , situované na severním úpatí Vidoule , po jeho pronájmu MČ Praha 5 od majitele památky,  za 1,-Kč na rok, po dobu 20 let. 
  • Iniciovat zapojení MČ Praha 5 do Programu regenerace pro MPZ Smíchov, MPZ Barandov a MPZ Buďánka. Výsledná verze Programu regenerace MČ Praha 5 bude velmi pravděpodobně přijata 11. září 2018 zastupitelstvem, na svém zasedání.
  • Navýšit v rámci rozpočtu MČ Praha 5 finanční objemy pro dotační programy v rámci kultury a obnovy památek. V rámci obnovy památek se k dotačnímu programu, v objemu 800 000,-Kč oproti původním 300 000,-Kč v r.2014 , mohou od letošního roku tj.2018 hlásit i majitelé významných objektů v rámci památkové zóny a rezervace na území MČ Praha 5 , tedy nejenom majitelé nemovitých kulturních památek.
  • a další…

     Při pohledu na politickou situaci v naší zemi nadále zastávám názor, že bývalým a ani současným komunistům se nedá věřit upřímnost v jejich snahách o uchování demokratických principů pro nás všechny, trvale. Můžeme odpouštět, ale nesmíme zapomenout na to, co se zde odehrávalo od r. 1948 do r.1990 , míněno v Československu .  I z tohoto důvodu je pro nás všechny stále povinností se zapojovat do občanského a politického života, vedle vlastní profese.

   Proto znovu kandiduji do zastupitelstva MČ Praha 5,  v komunálních volbách v říjnu letošního roku. V případě svého opětovného zvolení budu nadále uplatňovat zásadu trvalé ochoty klidného a korektního jednání se slušnými a věrohodnými partnery.

   Také bych rád osobně napomohl vzniku „artového„ kina v prostorách původního kina „Zvon „ v Erbenově ulici,  v Praze 5 . Myslím si, že by to příjemně zpestřilo kulturní nabídku na našem Smíchově .   

 

MUDr. Michal Bednář

MUDr. Michal Bednář

zastupitel MČ Praha 5
předseda komise pro kulturu a obnovu památek

Více o autorovi