Praha 5 má nové panorama
8. ledna 2018

Michal Bednář: Praha 5 má své nové panorama

(www.ods.cz/os.praha5 ) Při realizaci záměru restaurovat sochu , tj.kulturní památku , sv.Jana Nepomuckého při kostele sv.Filipa a Jakuba Na Zlíchově v Hlubočepech na Praze 5 jsme si , v rámci komise pro kulturu a obnovu památek MČ Praha 5 i na podkladě diskusí s místním římskokatolickým farářem Mgr. J. Ptáčkem , zadali jako další cíl zrealizovat úvahu o uskutečnění stavby s názvem " Slavnostní osvětlení ..." tohoto barokního kostela vč. zmíněné plastiky světce , datované kolem r. 1740.

Areál kostela se nachází ve vyvýšené poloze na vápencové skále a býval centrem osady Zlíchov. Podle pověsti zde bývalo staré pohanské pohřebiště. Jednoduchý barokní kostel s věží vznikl na místě staršího raně gotického kostela. Celý areál se vypíná nad řekou Vltavou a železniční tratí , a je od výše popsané bývalé osady oddělen novějším zářezem silnice s tramvajovou tratí , na své západní straně.

Vlastní dokumentaci pro územní souhlas se stavbou : " Slavnostní osvětlení kostela sv.Filipa a Jakuba na Zlíchově "  vypracovala společnost ELTODO-CITELUM , s.r.o. v r.2014.

V průběhu konání festivalu United Islands v červnu 2017 jsem při předávání " pomyslného klíče " Prahy 5 -  Praze 8 k  zahájení tohoto hudebního festivalu osobně  popsal naše přání dotvořit atmosféru této lokality Zlíchova náměstku primátora hl.m.Prahy p.  P. Dolínkovi , a požádal jej o možnost finanční podpory MHLMP s touto stavbou. Moje přání a žádost byla vnímána velmi  positivně  a následná spolupráce s radním hl.m.Prahy Ing. K.G.Procházkou včetně doplňující žádosti o umístění bezpečnostní kamery v této lokalitě již rychle směřovala k finální realizaci projektu. 

 Dnem 19.12.2017 po 17,30h se pak se zapnutím pouličního osvětlení zapíná trvale i  " Slavnostní  osvětlení kostela sv.Filipa a Jakuba Na Zlíchově "  včetně nasvícení  barokní sochy sv.Jana Nepomuckého, při danném kostelu.         

 Praha 5 má tak své " Nové Panorama " a zlíchovský kopec stojí za krátkou nedělní procházku i pro překrásný výhled na blízké i vzdálené okolí.

 

 

 Dr.Michal Bednář

zastupitel MČ Praha 5, předseda komise pro kulturu a obnovu památek 

MUDr. Michal Bednář

MUDr. Michal Bednář

zastupitel MČ Praha 5
člen MR ODS Klamovka

Více o autorovi