Dodnes mi vadí, kolik lidí nadále volí komunisty
3. července 2014

Michal Bednář: Dodnes mi vadí, kolik lidí nadále volí komunisty

Na třetím místě kandidátky ODS pro komunální volby je MUDr. Michal Bednář. Jednapadesátiletý lékař a politik je ženatý a má tři děti. Svou soukromou chirurgickou praxi provozuje již téměř dvacet let. Je člen Českobratrské církve evangelické. Jeho koníčkem se stal dům, ve kterém nyní žije. Dům, který je zařazen do seznamu nemovitých kulturních památek, byl rodině vrácen v dezolátním stavu (znárodněn v roce 1948). Michal Bednář jej od té doby pozvolna restauruje a vrací mu zašlé kouzlo.

Proč jste se rozhodl kandidovat za ODS do Zastupitelstva MČ Praha 5?

Myslím, že v ODS je pořád dost i veřejnosti zatím neznámých lidí, kteří mají chuť být jen opravdu poctivě prospěšní pro okolí. Z tohoto důvodu nadále vidím v této politické straně pozitivní perspektivu pro naši společnost. Řada lidí mě zná jak z ordinace, tak i z okolí mého bydliště a vědí, že mám odjakživa pravicovou orientaci s vnímáním potřeby adresné sociální politiky. Dodnes mi vadí, kolik lidí nadále volí komunisty, ale i bývalé, přes nám známé zločiny Komunistické strany Československa v naší historii. Myslím, že můžeme odpustit, ale nemáme zapomínat. Já nezapomínám na všechna příkoří, kterých se komunisté dopustili na mé rodině.

 

Můžete zavzpomínat?

Můj dědeček byl sedlák, který hospodařil na výměře22 ha. Jeho dceru vyvedl pan ředitel gymnázia v Mladé Boleslavi 1. 9. 1959 ze třídy před školu a zabouchl dveře s větou, že je dcera kulaka a nemá v jeho škole místo. Můj prastrýc byl po roce 1948 odsouzen a poslán do uranových dolů na Příbram. Proč? Měl firmu, která vozila lněná semínka do Holandska. Brzy po návratu domů zemřel na leukémii.

 

Jaký máte vztah k Praze 5?

Prahu 5 znám již z dob gymnázia. Na konci sedmdesátých let jsem studoval Na Zatlance. Pamatuji ještě původní architekturu Anděla a šedivost jeho fasád. Od roku 1993 pak pomáhám a sleduji proměny v ulici U Nikolajky, kde nyní bydlím. Oblast celého Smíchova se čistí a je barevnější. Je pouze škoda, že investoři nerespektují architekturu v okolí své nové stavby, ty jsou pak rovněž objemově předimenzovanné a ponechávají pouze minimální zeleň na vlastním pozemku. Tento týden mi jeden pacient udělal radost, když mi sdělil, že moje zahrada, kterou s manželkou buduji dvacet let v Praze, je krásná a uklidňující.

 

Jaké jsou vaše záliby?

Určitě vlastní profese chirurga. Ale po týdenním maratonu pobyt na zahradě a péče o ni je pro mě rovněž velkým koníčkem. Dalšími pak jsou poslech vážné hudby, opery, četba. Jazyky a sport mě rovněž těší, ale času pro ně bude snad více v pozdějších letech s větší dospělostí mých dětí.

 

Co byste rád ovlivnil?

Vzestup morálky.

MUDr. Michal Bednář

MUDr. Michal Bednář


Více o autorovi