Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Blábolil

předseda místního sdružení

Ivo Ježek

místopředseda místního sdružení

Radim Staněk

místopředseda místního sdružení

Jiří Drahota

pokladník místního sdružení

Jan Bártů

člen místní rady

Radek Dvořák

člen místní rady

Pavel Hudler

člen místní rady

Martin Jedlička

člen místní rady

Michal Lom

člen místní rady

Miroslav Rada

člen místní rady