Bc. Jiří Drahota

pokladník místního sdružení
člen oblastní rady