Bc. Jiří Drahota

člen místní rady
pověřený pokladník
člen oblastní rady