Události, komentáře

12. prosince 2014
Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT byl 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil.


Daniel TAKÁČ, moderátor:

V Událostech, komentářích předseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Roman Váňa. Dobrý večer. Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:

Dobrý večer. Daniel TAKÁČ, moderátor:

A teď přemýšlím, pro obranu nebo pro bezpečnost? 


Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:

Pro bezpečnost. Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pro bezpečnost, bylo mi to divné. Karel Fiedler, poslanec. Dobrý večer, vítejte u nás. Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:

Dobrý večer. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A po telefonu místopředseda Občanské demokratické strany a senátor Miloš Vystrčil. Dobrý večer, pane senátore. 

Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:

Dobrý večer z Jihlavy. Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pánové, pane Váňo, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu to vyšetřuje. To může evokovat, že nějaká organizovaná skupina se chtěla něčeho dopustit. Proč tenhle útvar? Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:

Je to útvar, který má zkušenosti s vyšetřováním mimořádně závažných trestných činů, a tak jak naznačujete, vyšetřuje i skutečně trestné činy organizovaných skupiny a organizovaného zločinu. To podezření... Daniel TAKÁČ, moderátor:

A tam jsou nějaká podezření, že za tím je nějaký organizovaný zločin? Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:

Ta podezření tam nepochybně jsou a je třeba říci, že to vyšetřuje zjednodušeně, kdo má ruce nohy. Ale zastřešujícím je tento útvar, který zároveň koordinuje i činnost těch dalších policejních složek. Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pane poslanče, je potřeba, aby tento útvar je to namístě, aby právě tito specializovaní policisté to vyšetřovali? Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:

Já mám těžkou pozici, abych se k tomuto vyjádřil, protože toto je vyloženě na straně orgánů, které to vyšetřují, policie, bezpečnostního výboru. Daniel TAKÁČ, moderátor:

Co si o tom myslíte, necháváte to na nich. 


Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:

Vyloženě je to věc, kterou nechávám na tomto výboru a na těch orgánech, které to šetří. Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pánové, vy jste se dnes poměrně ostře přeli faktickými poznámkami v Poslanecké sněmovně na věcná prohlášení, v debatě toho moc nebylo. Měl být vyhlášen stav nebezpečí, nebo neměl, pane Váňo? Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:

Stav nebezpečí nemohl být vyhlášen, protože nebyly splněny zákonné podmínky. Ta otázka je celkem jasná. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

Měl, či neměl? Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:

Opět je to věc, nebyl jsem namístě, takže nebyl vyhlášen, nicméně okolnosti, které tam probíhaly, možná vznášejí nějaké pochybnosti. Ale nebyl jsem přítomen, neznám ty informace přesně, které měl krajský úřad. Takže nedovolím si... Daniel TAKÁČ, moderátor:

A ty, které jste dnes dostal ve sněmovně, tak ty vás vedou k čemu? Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:

Ty informace, které dneska zazněly ve sněmovně, upřímně řečeno, čekal jsem tedy, že ze stran ministrů zazní konkrétnější informace. Já už jsem to několikrát sdělil, že rozumím tomu, že ty složky, které momentálně působí na tom místě, potřebují klid pro svou práci, pro svou činnost. Ale už méně rozumím tomu, proč ani po téměř dvou měsících nebylo sděleno, jestli tady nastala chyba systémová při tom, jak vznikal tento problém při evidenci... Daniel TAKÁČ, moderátor:

Systémová v čem? Už úplně na začátku, ještě předtím, než se něco stalo. Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:

Úplně na začátku pronajímání skladu, návoz munice, evidence, příjem, výdej, kontroly, jestli tady byla chyba, to si myslím, že už dávno mohlo být sděleno. Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pane Vystrčile, já se zeptám ještě vás. Vy jste byl hejtmanem kraje, vy byť je to hypotetická otázka v tuto chvíli, vy byste šel cestou toho stavu nebezpečí? Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:

Já především musím říci, že jsem si četl steno zápis nebo zápis z debaty v Poslanecké sněmovně. A abychom na to mohli odpovědět... Daniel TAKÁČ, moderátor:

To jsme rádi, aspoň všichni víme, o čem mluvíme. Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:

Abychom na to mohli odpovědět, tak si musíme říct, co je to ten stav nebezpečí. Tak první věc, je to jeden ze tří krizových stavů. Další stavy krizové jsou stav nouze a stav ohrožení. A stav nebezpečí se vyhlašuje, jestliže jsou ohroženy majetky, zdraví, životy, případně životní prostředí a nelze tomuto ohrožení zabránit běžnou činností správních úřadů, orgánů kraje, orgánů obcí nebo integrovaných záchranných... Daniel TAKÁČ, moderátor:

Prosím, necitujme celý... Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:

Důležité je, já to musím říci. Důležité to běžnou činností. Jestli dneska, když o tom vysílá už třetí den televize, rozumíme tu činnost, vnímáme tu činnost jako běžnou, tak já ten pocit mám, a pokud se mně ptáte, tak já bych se snažil stav nebezpečí vyhlásit, protože si myslím, že ta situace tomu spíše odpovídá. Na druhé straně si myslím, že si kraj obhájí paradoxně i to, že ten stav nebezpečí nevyhlásil. A to vůbec nejdůležitější je, zda byly udělány všechny věci, které být udělány měly proto, aby to riziko pro ty občany, kteří jsou nyní ohroženi, bylo nejmenší, co možná nejmenší. Daniel TAKÁČ, moderátor:

Teď to, co tady říkal pan Fiedler, že vlastně už předtím byla chyba. Byla špatná? My jsme před chvíli tady měli pana ředitele, který říkal, že veškeré dokumenty byly k dispozici, byly tam tři kontroly z Báňského úřadu. Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:

To je otázka i časové posloupnosti, co se kdy vlastně stalo, kdo za to může v té době konkrétně. Podle mě ta chyba byla už na tom úplně prvotním počátku, kdy došlo k privatizaci nebo v podstatě k privátnímu využití tohoto muničního skladu. Daniel TAKÁČ, moderátor:
 

Ale to není tak neběžné ve světě, jde o to, za jakých podmínek, s jakou kontrolou, s jakými pravidly to je. Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:

Já spíš čekám na výsledek té analýzy, kterou zpracovává ministerstvo vnitra a 22. prosince ji má předložit Bezpečnostní radě státu ohledně chyb v legislativě. Ty chyby tam nepochybně jsou, jsou tam mezery, které s některými situacemi nepočítaly. My o nich samozřejmě už teď víme, tušíme, nacházíme je... Daniel TAKÁČ, moderátor:

A příklad, jedna nejdůležitější mezera? Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:

Je tam i třeba mezera možností, jak obejít bezpečnostní prověrku pro vlastníka firmy, která obchoduje s municí, s vojenským materiálem. Taková možnost tam skutečně v zákoně je, a přestože ta firma splní všechny zákonné požadavky, tak tu povinnost může obejít. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:

Z čeho vy, pane poslanče, soudíte, že tam byla chyba vlastně už předtím? Vy máte v rukou nějaké dokumenty, které říkají, tady nejsou přesně doložené věci, které se tam přivezly, je tam něco jiného, než tam být má, licenční řízení bylo chybné a tak dále? Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:

Já si myslím, že v tuto chvíli se nemusíme ani odvolávat na nějaké dokumenty. Ono podle mého názoru bohatě stačí to, že v počátku vlastně docházelo ke sporům. A já nevím, jestli už vlastně byly definitivně vyřešeny mezi oběma ministry, jestli to je vojenský objekt, nebo jestli je to soukromý objekt, protože pokud bude jedna nebo druhá varianta, já jsem... Daniel TAKÁČ, moderátor:

Ale tak to už je vyřešeno toto. Je objekt Vojenského technického ústavu, který spadá pod ministerstvo obrany a uvnitř jsou soukromé subjekty. 


Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:

Já jsem podle dnešní debaty ve sněmovně nenabyl tedy ten pocit, že by už na tom panovala úplná shoda. To je ta stěžejní věc. Jestli tedy to je objekt nebo to patří pod správu armády, nebo je to civilní objekt. Pořád se o tom vedou spory, protože VTÚ zřízen státem. 


Daniel TAKÁČ, moderátor:

A to je důležité proč z toho důvodu, kdopak případně bude odškodňovat nebo proč je důležité to, komu to patří a ne to, jestli se jelo podle stanovených pravidel? Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:

Protože tak jak jsem zmiňoval zákon 59 z roku 2006, který právě vylučuje objekty, které se týkají armády, a pokud jsou naopak privátní, tak jednoznačně říká, že provozovatel toho skladu je povinen mít pojištění odpovědnosti za případné škody, které by způsobily nějakou extrémní situaci. Pokud by to nebylo tak, tak tato klauzule neplatí. Daniel TAKÁČ, moderátor:

A v tomto případě je, pokud se nemýlím. Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:

Pokud teda budeme tvrdit, že to nemá nic společného s armádními objekty, tak to nastalo. Ale já jsem zaregistroval v denním tisku prohlášení firmy Imex, že žádnou pojistku nemá, a pokud by to tedy takto bylo, tak tady je evidentní rozpor. Měl to kontrolovat krajský úřad. Daniel TAKÁČ, moderátor:

Pane Vystrčile, vy vidíte případné pochybení také ještě na začátku, anebo úplně někde jinde? Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:

Z těch všech zpráv, které mám k dispozici, je evidentní, že ten náš český právní řád příliš nepočítá s tím, že by soukromé osoby nakládaly s municí. A když došlo k těm povolením, aby se tak dělo, tak zároveň nebyly některé zákony dotaženy a zejména bych řekl nějak zkoordinovány tak, aby do sebe zapadaly. A kdykoliv se stane to, že zákony si navzájem odporují, tak to je přesně ta živná půda pro ty, kteří potom si najdou ten správný zákon, který jim vyhovuje a který umožňuje třeba některé prověrky nebo kontroly obejít. A tady si myslím bohužel, že se to stalo, že někdo v okamžiku, kdy řekl: dobře, s municí z nějakých podmínek, které někde napíšeme, mohou zacházet i soukromé subjekty, tak zároveň nedomyslel, že je dalších 7 - 8 zákonů, ve kterých je potřeba také ošetřit, jaká pravidla se na tyto subjekty budou vztahovat. A tím pádem tam vznikl volný prostor, který možná mohl vést potom k tomu, co se stalo v těch Vrběticích. Daniel TAKÁČ, moderátor:

Dobrá. Tak to si počkáme na tu legislativní analýzu, o které jsme tady mluvili. A pak ji případně v Událostech, komentářích rozebereme. 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pojďme se posunout, pánové, o kousek dál, a sice o kousek dál na západ, abych tak řekl, do Brd, protože poslanci dnes rozhodovali právě taky o budoucnosti vojenských újezdů. Čtyři by měly být od roku 2016 menší, než jsou teď, a tady jsou ty Brdy, úplně zmizí vojenský výcvikový prostor právě v Brdech. 

 


redaktorka: 


Místo vojáků už brzy turisté. Brdy jako vojenský újezd po téměř 90 letech končí. Zrušení újezdu přepíše hranice dvou krajů. Plzeňský se rozroste, ten Středočeský zmenší. Vojáci odsud ale úplně nezmizí. Zůstanou tu dělostřelci. Víc tu teď prý armáda nepotřebuje. Vojáci Brdy čistí už dva roky. Každý den tu pracuje 90 lidí. 

 pplk. Bořek VALÍČEK, velitel 151. ženijního praporu, Bechyně: 


Z té plánované výměry těch 12 700 a něco hektarů máme v současné době přes 3 700 hektarů udělaných. 

 arm. gen. Petr PAVEL, náčelník Generálního štábu Armády ČR: 


Část toho probíhá prostým sběrem a část průzkumem až do hloubky 30 centimetrů. 

 redaktorka: 


Zcela bezpečné, tedy bez zbytku munice, mají být Brdy v roce 2017. Lidem se ale území bude otevírat postupně.

 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pánové, proč se vůbec vede debata o něčem, co je jasné, že to armáda nechce. Armáda to prostě nechce, tak se to zruší. Pane Fiedlere.

 Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:


Ty názory na vojenský újezd Brdy nebyly jednoznačné. Viděli jsme to v debatě při projednávání tohoto... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ano, to víme. Ale proč? Proč? Armáda to prostě nechce, no, tak to nechce, tak se to zruší. 

 Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:


Já si myslím, že vláda, která potažmo tedy zastupuje armádu, k tomu má svoje důvody. Je to velice specifická oblast. Viděli jsme, že jeden kraj pro to měl kladné stanovisko, druhý negativní. Vláda vyhodnotila toto a v této věci respektujeme to, co vláda navrhla, potažmo tedy navrhuje armáda, že prostor je nevyužívaný. Pokud má... 

 


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Takže podporujete vládu v tomhle tom. 

 Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:


My jsme vládu podpořili v tomto návrhu. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Proč byly tak ostré debaty? 

 Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:


Ta věc není úplně tak jednoznačná. Mnohokrát už jsme byli v historii svědky, že armáda popravdě řečeno mnohdy na nátlak politiků nebo ministrů obrany a podobně prohlásila něco za nepotřebné, nebo naopak za velmi potřebné, zainvestovala do toho velké množství peněz a pak bylo všechno úplně jinak. S Brdy je to podobné. Ten důvod, proč je armáda opouští, je, že se nevyužívají. Ale nějak se zapomnělo říct, že ty jednotky dostaly pokyn, aby ten prostor nevyužívaly. Takže je to uměle vytvořená situace. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Protože ho nepotřebují. 

 Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:


Že pokud zakážu něco využívat a pak dám, že to není potřeba, tak to jakoby zdůvodním. Je otázkou, zda do budoucnosti armáda nebude vypadat třeba jinak, nebude mít třeba i jiné potřeby výcviku. Ale nejde jenom o Brdy. Jde třeba taky o vojenský újezd Libavá. Tam je vojenská letecká střelnice, mimo jiné. A pokud argumentujeme, že máme méně vojáků než dříve, pak je třeba si uvědomit, že letecká střelnice je stejně veliká, ať už máme jednoho vojáka nebo milion vojáků. Prostě ta letadla potřebují svůj prostor, aby se mohla otáčet, střílet, manévrovat. A to je jednoznačně technická věc. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pojďme zpátky do Brd, tam tenhle problém není. Nejde tam spíš o to, že jaksi kraje mají spor mezi sebou, protože jeden nechce být menší, že tam vzniknou nové obce, bude to stát nějaké peníze. 

 Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:


Samozřejmě. Tam je jednoznačný rozpor mezi kraji a zdá se, že to ministerstvo obrany skutečně dosud nevydiskutovalo a nevyjasnilo. Sociální demokracie s tím má trošku problém, protože koaliční smlouva obsahuje přímo závazek projednat to koaličně a lišíme se v názoru, co znamená to projednat. Pan ministr obrany zvolil, že nám oznámil, jak to bude, a považuje to za projednáno. My jsme předpokládali, že se na tom alespoň většinově shodneme na tom řešení, a to se nestalo.

 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane Vystrčile, pohled Občanské demokratické strany. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Když se podíváme na historii toho záměru zrušit vojenský újezd Brdy, tak tam vlastně ten záměr byl stejný jak u ministra obrany Vondry, tak u ministra obrany Picka. Nyní u pana ministra Stropnického. Čili se zdá, že to není žádné unáhlené rozhodnutí. To, co z té debaty plyne, že spíš asi v té konečné fázi se podcenilo jednání se samosprávami, zejména s těmi ve Středočeském kraji a se Středočeským krajem samotným. A já si myslím, že tady ještě je prostor pro to, aby přestaly ty obce ze Středočeského kraje, případně samotný Středočeský kraj vnímat to zrušení jako hrozbu, ale spíše jako příležitost. Takže já tam vidím jako hlavní problém právě ten problém v té komunikaci a v tom, aby se těm obcím nadále zabezpečil rozvoj, respektive aby byla odstraněna ta obava z toho, že to zrušení újezdu způsobí nějakou újmu, ať se to týká už, řekněme, poškození životního prostředí nebo nastavení rozvoje a podobně. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pánové, děkuji za vaši debatu, na shledanou. 

 


Karel FIEDLER, poslanec /Úsvit/:


Na shledanou. 

 Roman VÁŇA, předseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ČSSD/:


Na shledanou. 

 Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu a místopředseda strany /ODS/:


Na shledanou, hezký večer. 

RNDr. Miloš Vystrčil

místopředseda strany
1. místopředseda senátního klubu
krajský zastupitel
zastupitel města
předseda regionálního sdružení
místopředseda oblastního sdružení