10. června 2019

Závěrečné účty

(Zpravodaje senátního obvodu 52) Nevím, zda všichni víme, že výroční zprávy různých veřejných institucí a neziskových organizací za uplynulý rok by měly být veřejně k dispozici do konce měsíce června roku následujícího. Je to zkrátka tak, že k první polovině roku vždy ještě patří „ohlížení se“ za rokem předcházejícím.

Dokončují se výroční zprávy, vyhlašují se výsledky různých anket, předávají se ocenění a také se například schvalují závěrečné účty, které komplexně popisují výsledky hospodaření v uplynulém roce.

Paradoxně tomu bývá tak, že se často těmto závěrečným účtům příliš velká pozornost zejména ze strany veřejnosti nevěnuje a to přesto, že je to právě závěrečný účet, který v případě obce, kraje nebo celé republiky podává nebo by měl podávat věrný obraz kvality hospodaření v uplynulém roce. Součástí závěrečného účtu je mimo jiné i popis vztahu daného rozpočtu k ostatním rozpočtům, výsledky přezkumu hospodaření a údaje o finanční stabilitě obce, města či kraje.

Možná tedy, až se na začátku roku budeme zajímat o to, kdo se stal nejlepším hokejistou nebo fotbalistou v uplynulém roce nebo o to, kdo získal uznání a cenu třeba za nejlepší film nebo výjimečný hrdinský čin, si stojí za to uvědomit, že do konce června by se na webových stránkách obcí a krajů měly objevit i jejich závěrečné účty. A my se tedy můžeme podívat, jak se vlastně v tom našem nebo i jiném městě hospodaří. Věřím, že se shodneme, že se jedná o informaci důležitou a že je dobře, že je veřejně dostupná.

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu