5. června 2019

Sebestřednost

(Noviny Kraje Vysočina) Že je třeba více a lépe zachycovat vodu v krajině víme dlouho a že je třeba nasadit všechny síly na obnovu lesů zničených kůrovcem, na tom se snad dnes shodujeme téměř všichni.

Co se týká zadržování vody v krajině, tady se budou škody napáchané přemírou meliorací a likvidací mezí, remízků a dalších přirozených přírodních krajinných prvků napravovat leckdy velmi obtížně a pomalu. Také prosté a rychlé odtékání dešťové vody bez jakéhokoliv jejího zachycení například z parkovišť, vydlážděných náměstí, silnic anebo střech budov do kanalizace musí postupně přestat. Bude nás to stát spoustu práce a peněz, ale bez vody to dnes ani do budoucna nepůjde. Přes Vysočinu vede evropské rozvodí (Severní moře, Černé moře). Jsme tedy součástí střechy Evropy a vodu, kterou nezachytíme, prostě mít nebudeme.

Množení kůrovce v zesláblých lesích je potom jeden z důsledků. Zanikající lesy bude třeba v poněkud jiné skladbě obnovit. Stát se svojí pomocí bohužel zaspal. Teprve nedávno byla schválena novela lesního zákona umožňující řešit některé kritické situace. Kraj Vysočina se snaží pomoci podporou pro vlastníky lesů, která může v součtu dosáhnout až 100 miliónů korun.

Nemá moc cenu si asi dnes mazat med kolem úst. Pokud nebudeme schopni postupně změnit svůj styl života a nebudeme ochotni slevit ze své lidské sebestřednosti a sobeckosti, můžeme být zanedlouho bez lesů a nakonec i bez vody.

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu