12. února 2019

Těžší je být laskavý

(Zpravodaje senátního obvodu 52) Protože to na konci roku většinou nestíhám, snažím se vždy ještě během ledna a někdy i února nového roku vyřídit poslední resty kam často patří i různé návštěvy.

V souvislosti s tím, se v rámci debat přirozeně dostáváme k našim plánům a cílům a říkáme si, co považujeme pro daný rok za nejdůležitější, nejzajímavější apod. Kromě reálných projektů, jako jsou například stavby nebo naplánované organizační změny se pak člověk přirozeně dostane k debatám o zdraví, štěstí a také čím dál častěji k mezilidským vztahům.

Někde jsem na konci minulého roku napsal, že mým předsevzetím pro rok 2019 je dělat věci, které mají smysl. Později jsem potom byl při jedné z debat upozorněn, že můj pohled na to, co má smysl je, řekněme, příliš materialistický a že určitě má také smysl, pokud budu více děkovat a chválit.

Tak jsem se rozhodl, abych v tom nezůstal sám, že Vám to ještě při začátku roku také pro jistotu přetlumočím. Být laskavý a uznalý k druhým je totiž kolikrát mnohem těžší než být kritický, přísný a neúprosný. Být laskavý a uznalý k druhým má však určitě velký smysl, kultivujeme tím okolí i sami sebe.

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu