9. května 2018

Konec křižovatky smrti

Když za mnou v roce 2014 přišel starosta Markvartic Josef Nedvěd s žádostí, aby se již konečně něco udělalo s křižovatkou Kasárna, jenom posílil mé dlouhodobé přesvědčení, že bychom již opravdu měli nalézt a vymoci realizaci řešení, které by dalším škodám a především zbytečným ztrátám lidských životů zabránilo.

Nejprve bylo potřeba celou situaci ohledně „Křižovatky smrti“, jak se jí také někdy říká, řádně zmapovat.

Společně s panem starostou Nedvědem jsme proto nejdříve vedli konzultace se zástupci Policie ČR. Shromáždili jsme statistiky nehodovosti několik let nazpět a následně se sešli s dopravními experty. Opakovaně jsme potom absolvovali desítky návštěv na Policii, Ředitelství silnic a dálnic, Státním fondu dopravní infrastruktury, Krajském úřadě Kraje Vysočina, Městském úřadě v Telči a dalších institucích. E-maily a telefonické hovory ani nemá cenu počítat.

V rámci všech těchto jednání musím vysoce ocenit pozitivní a velmi racionální přístup paní ředitelky jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařové, se kterou jsme všechny kroky konzultovali. Byl to právě její úřad, který si vzal realizaci celé stavby za svou a zajistil všechna potřebná povolení, posudky, výkupy a nakonec i výběrem zhotovitele vlastní realizaci.

Mohl bych tady asi ještě poměrně dlouze rozepisovat další jednání, která probíhala při majetkovém vypořádání a hledání možností, jak získat potřebnou plochu pro výstavbu kruhové křižovatky. Pokud bych zde měl zmínit a poděkovat alespoň jednomu z dalších velkých pomocníků a podporovatelů realizace kruhové křižovatky, potom je to starosta Bohuslavic Jiří Kovář, který nám byl v našem snažení velmi nápomocen.

Jak asi mnozí ze čtenářů již zaregistrovali, v dubnu letošního roku, tedy po čtyřech letech od doby, kdy jsme s panem starostou Josefem Nedvědem zahájili první jednání, se začal kruhový objezd na místě křižovatky Kasárna stavět.

Popravdě musím přiznat, že jsem byl nejprve přesvědčen, že se vše musí podařit mnohem dříve. Na druhé straně byly i doby, kdy jsem již také začínal málem propadat beznaději, že toho úředního šimla nepřekonáme.

Nakonec již vše nasvědčuje tomu, že „kruháč“ na Kasárnách vyroste a že tak dojde k naplnění více než 80 let starých slov mého děda Bohumila Vystrčila.

Můj děda Bohumil Vystrčil byl totiž soudním znalcem pro obor strojírenství. V té době do něj patřily i posudky škod na motorových vozidlech. Můj tatínek Miloš Vystrčil starší mi vyprávěl, že jednou se děda Bohumil vrátil od nehody na křižovatce Kasárna, kde se srazil rakouský obchodník jedoucí z Vídně s italskou šlechtičnou cestující od Telče do Brna. Nemáme již přesné informace, k jakým zraněním u posádek obou automobilů tehdy došlo, ale škoda na vozidlech byla podle Bohumila značná. Tehdy po návratu od nehody prý můj děda Bohumil prohlásil: S tou křižovatkou se musí něco udělat... To se psal se rok 1936, možná 1935.

Miloš Vystrčil

místopředseda strany
předseda senátorského klubu