8. února 2016

Lidové písničky bez zbytečných povinností a byrokracie

Bez povinnosti oznamování živé veřejné hudební produkce Ochrannému svazu autorskému nebo jinému kolektivnímu správci. Bez povinnosti předložit provozovateli živé veřejné produkce program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která byla provozována, bez zbytečného odkladu po konání produkce. Bez povinnosti oznámit program produkce příslušnému kolektivnímu správci (např. OSA) nejpozději do 15 dnů po konání produkce. Projednáváním senátního návrhu změny autorského zákona se dnes bude zabývat vláda.

Všech těchto nesmyslných povinností budou v případě přijetí našeho návrhu změny autorského zákona zbaveni provozovatelé a producenti výtvorů tradiční lidové kultury povahy hudební, kde není pravé jméno autora obecně známo. Tedy jednoduše řečeno - přijetí našeho návrhu znamená konec byrokracie a zbytečných povinností předcházejících veřejnému zpěvu tradičních lidových písní,“ okomentoval obsah senátního návrhu změny autorského zákona, který začne v nejbližší době projednávat poslanecká sněmovna, senátor Miloš Vystrčil, jeden z předkladatelů návrhu.

Věřím, že vláda dnes na svém jednání změnu autorského zákona podpoří a podpoří tak osvobození stovek organizátorů veřejných akcí a také folklorních i dalších souborů od nesmyslných povinností doposud souvisejících s produkcí a zpěvem lidových písní, na které se již dnes stejně ochrana podle autorského práva nevztahuje,“ vyjádřil svůj apel k jednání vlády Miloš Vystrčil.

RNDr. Miloš Vystrčil

místopředseda strany

Štítky:
komentář