Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Ladislav Brykner

předseda místního sdružení

Eva Jandurová

místopředsedkyně místního sdružení

Petr Kulhánek

místopředseda místního sdružení

Jan Janeček

pokladník místního sdružení

Karel Dyntar

člen místní rady

Ivo Partl

člen místní rady

Martin Puš

člen místní rady

Jakub Stindl

člen místní rady