Ing. Karel Dyntar, MBA.

člen místní rady

Životopis

Jmenuji se Karel Dyntar, je mi 47 let a jsem zakladatel společnosti, která nedaleko Jičína v obci Vitiněves vyrábí již více než 26 let atypické saunové kabiny na míru. Jedná se rodinou společnost, ve které pracuje 23 lidí.  Když jsem na začátku svého podnikání hledal název pro firmu, došel jsem po krátkém uvažování k jednoznačnému rozhodnutí. Pokud chci podnikat celý zbytek života, chci to dělat poctivě a s plnou odpovědností za svá rozhodnutí, měla by se firma jmenovat po mně. Takže již na začátku jsem použil své jméno jako záruku kvality, jistoty a odpovědnosti.

Proč jsem začal podnikat tak mladý? Protože jsem se oženil v 19 letech, sedm dní před revolucí se nám narodil syn Karel a v té době jsme společně s manželkou započali stavbu našeho domu. Krátce po revoluci přišla první vlna zdražení a mně nezbylo nic jiného než začít řešit zvyšující se životní náklady. Nikdy mě ani na okamžik nenapadlo jít shánět peníze jinak než vlastní prací, a tak jsem začal podnikat. Naštěstí to byla doba, která nám opravdu dala možnost ukázat, co umíme, doba s minimem byrokracie, doba kdy jsme si pomáhali a společně tvořili, tedy alespoň my na vesnici. V roce 1991 se nám narodil druhý syn Michal, který se dnes již podílí na úspěších naší firmy.

V loňském roce jsem se nejen rozvedl, ale především se mi a mé nové životní partnerce narodila dcera Diana, která mi dodává tolik potřebný elán a vědomí, že je důležité pracovat pro svobodu a pro budoucnost, která bude dodržovat elementární principy demokracie. Nemohu dopustit, aby se v naší zemi jen na okamžik začalo uvažovat o návratu k jakékoli formě autokracie. 

Od samého počátku svého podnikání jsem se vzdělával. Chtěl jsem a chci poznávat nové způsoby práce s lidmi, informacemi a toužil jsem pochopit fungování ekonomiky. Po absolvování všemožných kurzů a seminářů jsem se rozhodl ve svých skoro 40 letech zapsat na vysokou školu. Byl to úkol nelehký a někdy i dost vysilující, ale jsem za to rád. Ne kvůli diplomu, který opravdu není pro život důležitý, ale především kvůli novým poznatkům. V bakalářském studiu jsem se věnoval personalistice, psychologii a sociologii a v magisterském to byla především ekonomie. Při studiu zjistíte také, zda máte tah na branku a potřebnou výdrž. Myslím si, že bez toho se totiž nedá nejen vystudovat, ale ani dobře pracovat, podnikat, nebo dělat politiku.

Do ODS jsem vstoupil poměrně nedávno. Bylo to v roce 2014, tak trochu i na protest výroku Miloše Zemana, že ODS je mrtvou stranou, ale především to bylo proto, že jsem chtěl a chci pracovat pro ideály svobody a demokracie.

V minulosti jsem byl jedno volební období členem zastupitelstva obce Vitiněves, kde se ukázalo, že na této komunální úrovni nemusíte být profesionálním politikem, pokud máte snahu udělat něco pro kvalitnější život svých spoluobčanů. Zde je důležité víc než cokoli jiného používat selský rozum a pracovat. A pokud někdo znáte obec Vitiněves pak víte, že tady zastupitelé pracují opravdu dobře. Umí využívat všech dotací, aby dokázali zatížit vlastní rozpočet co nejhospodárněji. Dělali jsme a stále dělají věci pro lidi intuitivně. Bez politických ambicí, jen pro to, že tu chtějí mít hezké. Byla to velice poučná práce, která mi ukázala, že řídit obec, potažmo stát jako firmu fakt nelze. Ono by to bylo sice jednoduché, ale je potřeba si uvědomit, že hlavním úkolem firem je tvorba zisku a tomu se musí podřídit vše.

Tímto mým krátkým představením vám všem chci říci, že chci přispět svými znalostmi, zkušenostmi, optimismem ke zlepšení pověsti ODS nejen v Jičíně, kde nyní i bydlím, ale v celé naší oblasti potažmo kraji.