Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Slánský

předseda místního sdružení

Jiří Jaro

místopředseda místního sdružení

Libor Mušák

místopředseda místního sdružení

Pavel Grúň

člen místní rady

Radim Žárský

člen místní rady