11. září 2018

Narovnáváme podnikatelské prostředí v našem kraji.

Na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje pořádáme Workshop o investicích kraje v roce 2019 a o nejčastějších chybách ve výběrových řízeních.

Investiční zásobník je nový model plánování a realizace investic v Královéhradeckém kraji.
Workshop o krajských investicích je důležitým počinem nejen z hlediska dlouhodobého plánování investic v kraji, ale také nastavuje rovné a transparentní podmínky v zapojení stavebních firem do výběrových řízení na jednotlivé investiční akce. Tyto workshopy budou pořádány pravidelně ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací CIRI.

 

pozvánka v příloze

Mgr. Václav Řehoř

předseda ODS Hradec Králové
1. místopředseda ODS Královéhradeckého regionu
radní Královéhradeckého kraje pro investice a majetek